Opmerkelijke stap Microsoft ten aanzien van ODF

ODF is in feite een concurrent van Microsoft’s Open XML bestandsformaat. Opmerkelijk is dan ook dat Microsoft voor gestemd heeft voor de toevoegen aan American National Standards list van ANSI. Wellicht dat dit politieke goodwil tonen is om in een later stadium ook Open XML op de lijst te krijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *