Slovenie en de euro

Sinds 1 januari gebruikt slovenie de euro en dus moeten alle e-commerce sites over op de euro. Of eigenlijk beter gezegd, de culture settings van Windows moeten nu gebruik maken van de euro voor Slovenie. Helaas is dit niet aan te passen (verandert automatisch terug) en zou er dus een Windows update moeten komen. Zolang die er niet is, moet je de standaardinstellingen overschrijven. Dit kan met de volgende code:


CultureInfo culture = (CultureInfo)Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
culture.NumberFormat.CurrencySymbol =
“€”;
culture.NumberFormat.CurrencyPositivePattern = 2;
// € 19.95
culture.NumberFormat.CurrencyNegativePattern = 12; // € -19.85
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;


Hiermee wordt op thread niveau de CultureInfo aangepast. Deze zet je tijdelijk in Application_BeginRequest van global.asax en dan werkt het prima. Overigens niet vergeten of the thread wel Sloveens is om mee te beginnen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78 + = 82