Monthly Archives: January 2007

VS2005 probleem “The project file ‘ ‘ has been renamed or is no longer in the solution” oplossen

Onlangs kreeg ik de volgende melding in Visual Studio 2005: The project file ‘ ‘ has been renamed or is no longer in the solution. Hierdoor was het niet meer mogelijk om ook maar iets van het project te bouwen. Het vervelende aan dit probleem is dat je geen idee hebt wat er nu eigenlijk aan de hand is. Na enige tijd vond ik uit dat dit gebeurt als een Web Project referenties bevat naar assemblies of projecten die het niet kan vinden. Je lost dit als volgt op: 1. Rechts-klik op het Web project en kies Property Pages.
 2. Er verschijnt een venster met alle referenties, zowel naar de bin-map, GAC of andere projecten in de solution.
 3. Verwijderer de referenties gemarkeerd met (unavailable).
 4. Waarschijnlijk kun je nu niet bouwen omdat je assemblies mist. Als je de referenties daar naartoe maakt zou alles moeten werken.

Solving “The project file ‘ ‘ has been renamed or is no longer in the solution”

We were recently faced with the error message The project file ‘ ‘ has been renamed or is no longer in the solution in Visual Studio 2005. The problem is that from this message you have no idea what is actually the matter. We finally figured out that this happens when a Web Project contains references to assemblies or projects it can’t find. Here’s how you solve this: 1. Right click the Web project and select Property Pages.

 2. A window will open which lists all the references, either to the bin-folder, GAC or other projects in the solution.

 3. Remove those that show (unavailable) behind it.

 4. Chances are that now you can’t build because the reference is not there. Simply add the reference again and you should be OK.

Na heeeeel lang wachten zijn XQuery 1.0 en XSLT 2.0 eindelijk klaar

XQuery 1.0 en XSLT 2.0 hebben heel lang op zich laten wachten. Al drie jaar geleden wilde ik een boek schrijven over XQuery en toen was volgens W3C de specificatie bijna klaar. Dat “bijna” was dus een ruim begrip… maar goed, ze hebben nu eindelijk W3C Recommendation status verworven. Moet ik de voorgestelde inhoudsopgave voor m’n te schrijven XML boek helaas wel aanpassen :(.

ASP.NET Ajax 1.0 beschikbaar met source code

Hoera! ASP.NET Ajax 1.0 is beschikbaar. Met ASP.NET Ajax kun je pagina’s maken die alleen die delen van de pagina verversen die ook daadwerkelijk gewijzigd moeten worden. Dat scheelt netwerkverkeer, maar maakt bovendien de gebruikerssinterface veel mooier.


Maar, het is nog beter. Microsoft geeft ook de source code vrij van ASP.NET Ajax! Je kunt de source code hier downloaden. De source code wordt uitgegeven onder de Microsoft Permissive License (Ms-Pl), die het toestaat om de broncode aan te passen en in aangepast vorm te gebruiken en te verspreiden. Dat smaakt dus min of meer als open source.

Weer een boek…

Onlangs schreef ik ASP.NET 2.0 – de basis, een boek voor de beginnende ASP.NET ontwikkelaar. In dezelfde serie ga ik nu ook nog een boek schrijven over mijn oude liefde XML. 6 jaar geleden heb ik al eens een boek geschreven over XSLT, Sams Teach Yourself XSLT in 21 Days, en nu komt daar een soort vervolg op voor mij. Ik vind het daarom leuk dat de uitgever mij gevraagd heeft of ik het XML boek in de serie voor m’n rekening wilde nemen. De goede samenwerking rond het ASP.NET boek was voor mij een belangrijke reden om daarop “ja” te zeggen.

Spreker op VSLive (ASPLive) in San Fransisco van 25 t/m 29 maart

Van 25 t/m 29 maart is in San Fransisco VSLive (ASPLive) waar ik twee sessie ga doen over ASP.NET: • Understanding Multi-Threading (in ASP.NET)

 • Creating Scalable Apps with Asynchronous Processing

De eerste sessie gaat in op het feit dat ASP.NET een multi-threaded omgeving is en bekijkt wanneer en hoe dat relevant is voor ons als (web) ontwikkelaars. De tweede sessie bespreekt asynchronous pages, handlers en modules, waarmee je de schallbaarheid van je applicatie kunt verbeteren zonder extra hardware. Zie voor meer informatie de sessieomschrijvingen op de site van VSLive.

Speaking at VSLive (ASPLive), San Fransisco March 25-29

I’ve been invited to speak at VSLive in San Fransisco ASPLive from March 25 to March 29. I will be doing two sessions on ASP.NET: • Understanding Multi-Threading (in ASP.NET)
 • Creating Scalable Apps with Asynchronous Processing

The first session takes a closer look at the fact that ASP.NET is a multi-threaded environment and what that means for us (web )developers. The second session looks at asynchronous pages, handlers and modules, to increase the scalability of our apps without adding new hardware. For more information checkout the session abstracts on the VSLive site.


I hope to see you there.

Slovenia and the euro

Since January 1st Slovenia is using the Euro, so all e-commerce need to change to the euro. More accurately, the culture settings for Slovenia in Windows need to be changed. Unfortunately there is no patch available yet for Windows and you can’t change the settings through the Configuration Panel (it’ll change back automatically). Until the patch arrives, the following code can remedy the situation:


CultureInfo culture = (CultureInfo)Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
culture.NumberFormat.CurrencySymbol =
“€”;
culture.NumberFormat.CurrencyPositivePattern = 2;
// € 19.95
culture.NumberFormat.CurrencyNegativePattern = 12; // € -19.85
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;


This changes the culture settings at thread level. Adding this to Application_BeginRequest in global.asax works like a charm, but don’t forget to check the initial culture first…

Slovenie en de euro

Sinds 1 januari gebruikt slovenie de euro en dus moeten alle e-commerce sites over op de euro. Of eigenlijk beter gezegd, de culture settings van Windows moeten nu gebruik maken van de euro voor Slovenie. Helaas is dit niet aan te passen (verandert automatisch terug) en zou er dus een Windows update moeten komen. Zolang die er niet is, moet je de standaardinstellingen overschrijven. Dit kan met de volgende code:


CultureInfo culture = (CultureInfo)Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
culture.NumberFormat.CurrencySymbol =
“€”;
culture.NumberFormat.CurrencyPositivePattern = 2;
// € 19.95
culture.NumberFormat.CurrencyNegativePattern = 12; // € -19.85
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = culture;


Hiermee wordt op thread niveau de CultureInfo aangepast. Deze zet je tijdelijk in Application_BeginRequest van global.asax en dan werkt het prima. Overigens niet vergeten of the thread wel Sloveens is om mee te beginnen…

Bug in VS Team System rapporteren vanuit IE

Via het blog van m’n collega’s bij Ordina Development Center Microsoft kwam ik deze aardige IE add-in (IEeee) tegen. Geweldig voor testers omdat ze vanuit IE de bug kunnen rapporteren. Daarbij worden de volgende gegevens toegevoegd aan het item in Team System: • Screenshot

 • HTML Van de pagina en alle frames/iframes

 • Stylesheets en scripts die door de pagina gebruikt worden

 • Details over de machine en de browser van de gebruiker