WinFX == .NET Framework 3.0

Microsoft heeft een wijs besluit genomen door de term WinFX te laten vallen ten faveure van .NET Framework 3.0. WinFX leverde ten eerste naamsverwarring op ten opzicht van WinFS en ten tweede was het niet voor iedereen duidelijk wat nu het verschil was tussen het .NET Framework en WinFX (wat er eigenlijk ook niet echt is). Overigens schept het versienummer 3.0 wel weer een beetje verwarring, omdat er hele delen zijn die niet aangepast worden.


Dit is trouwens ook heugelijk nieuws voor de .NET gebruikersgroep dotNED, omdat hiermee een naamsverandering in de toekomst niet nodig is. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 1 =