Monthly Archives: June 2006

string.Replace(“WinFX”, “.NET 3.0”) == smart move

I think Microsoft has made a smart move in renaming WinFX (including .NET 2.0) to .NET 3.0 (see blog post by Soma Somasegar). First of all there was a lot confusion about what .NET and WinFX are, and secondly WinFX is often confused with WinFS (the new file system). Us developers can all do with a little less confusion finding out way through development technologies.

WinFX == .NET Framework 3.0

Microsoft heeft een wijs besluit genomen door de term WinFX te laten vallen ten faveure van .NET Framework 3.0. WinFX leverde ten eerste naamsverwarring op ten opzicht van WinFS en ten tweede was het niet voor iedereen duidelijk wat nu het verschil was tussen het .NET Framework en WinFX (wat er eigenlijk ook niet echt is). Overigens schept het versienummer 3.0 wel weer een beetje verwarring, omdat er hele delen zijn die niet aangepast worden.


Dit is trouwens ook heugelijk nieuws voor de .NET gebruikersgroep dotNED, omdat hiermee een naamsverandering in de toekomst niet nodig is. 

Meneer Scheepbouwer, ik wil helemaal geen marktwerking in de zorg

Om een of andere reden denken kopstukken uit het Nederlandse bedrijfsleven dat wij als zorgconsument marktwerking in de zorg willen. Nou, ik niet! Ik wil dat als ik het dichtsbijzijnde ziekenhuis binnenloop, ik zo snel en zo goed mogelijk geholpen wordt. Zorg is geen mobieltje waar ik desnoods kilometers voor omrij om een betere prijs-kwaliteitsverhouding te krijgen. Door keuze en marktwerking loop ik het risico dat het dichtsbijzijnde ziekenhuis straks 10 km verderweg is, omdat de goede ziekenhuizen meer geld krijgen. Dat kan het verschil zijn tussen leven en dood. We moeten niet zorgen dat sommige ziekenhuizen beter worden dan anderen, we moeten zorgen dat alle ziekenhuizen beter worden.


Eigenlijk zouden we een voorbeeld moeten nemen aan de Scandinavische landen die de top-5 van beste zorg in Europa domineren. Daar heeft de overheid het voor het zeggen in de zorg, en zo zou het ook moeten zijn met dit soort onmisbare voorzieningen. Dat zijn wat mij betreft zorg, onderwijs, politie en brandweer, en mogelijk ook gas, elektra en water. Ik moet er niet aan denken dat er in Nederland mensen zonder energie komen te zitten omdat Engeland bereid is een hogere prijs te betalen. Bovendien zou er veel meer geinvesteerd moeten worden in duurzame energie, iets wat blijkbaar ook niet kan zonder de overheid.

Windows Workflow Hands On Labs Beta 2 samples don’t (all) work

I recently downloaded the Windows Workflow Hands On Labs for WF beta 2 and found the samples to be less than perfect. For instance the state management example (Lab 04) doesn’t even build because there are some workflow fields set to private instead of public. Remedy that and the application will run. Not that it’ll help… it crashes almost immediately. Looking at the code I can see that it is not beta 1, but I assume that it is pre-beta 2. This is a big disappointment because I’d like people within my company to do the labs to get to know WF. I hope the WF team tests and debugs the current hands on labs and puts out a new download that works well with beta 2.

Stoeien met Windows Workflow Foundation

Vandaag heb ik een presentatie gegeven over Windows Workflow Foundation (WF) aan onze .NET thema groep binnen The Vision Web. Gezien mijn laatste ervaring met WF nog met Beta 1 was, en ik keurig een Beta 2 omgeving had opgezet in een Virtual PC, was het even schrikken toen ik aan m’n demo’s ging werken. De API is op sommige plaatsen behoorlijk aangepast, die me vooral even teruggooiden toen ik met State Machine workflow aan de gang ging. Ik dacht gered te zijn toen ik op windowsworkflow.net Beta 2 demo’s tegen kwam en later de WF Hands On Labs Beta 2. Sommige voorbeelden uit de Hands On Labs werken echter niet, sterker nog ze builden niet eens! Ik vermoed dat dit nog pre-beta 2 voorbeelden zijn die nog net niet helemaal bijgewerk zijn.

Book Review: Programming Microsoft Windows Forms by Charles Petzold

Since I started as a programmer, I have hardly ever developed Windows applications. I mostly did web and components, GUI stuff is not my can of beans. That said, I do want to keep tabs on what’s happening in with Windows GUI development, so I bought Programming Microsoft Windows Forms (a streamlined approach using C#) by Charles Petzold. I can tell you it was not the type of book I expected. What I expected was to learn how to build Windows applications, using a database and so on. Basically everything you need as a beginner to start developing full fledged apps. To my surprise the book is actually JUST about the GUI. There is the least amount of “clutter” of stuff that is not related to the GUI. In addition the whole book is setup so you can develop with just Notepad. The result is that the book has a very clear build up to how Windows Forms actually works. As such it was an enjoyable read for me.

(D)LINQ in ASP.NET

Relationele data en objecten passen over het algemeen niet echt lekker op elkaar. Daarom zijn er ook behoorlijk wat Object-Relation Mapping tools (O/R Mappers) op de markt. Met LINQ en DLINQ brengt Microsoft relationele data en objecten dichter tot elkaar. Scott Guthrie heeft twee uitgebreide blog posts gemaakt over hoe dit in ASP.NET gebruikt kan worden. Zie
Using LINQ with ASP.NET (Part 1)
en
Using DLINQ with ASP.NET (Part 2 of my LINQ series)

Localization in ASP.NET 2.0

The recent post by Scott Guthrie on Localization in ASP.NET 2.0 made me realize that most developers I know (myself included) don’t know that much about localization. That’s kind of ironic because I live in The Netherlands where the primary language is definitly not English. You would expect that in countries like that localization would be a big issue. It is not (well not here anyway).